EKOPLANT
KRATA TRAWNIKOWA EKO-FIX
Home Page 

Zastosowania nawierzchni EKOPLANT

  • parkingi samochodowe, osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, drogi dojazdowe dla straży pożarnej
  • wjazdy do garaży, ścieżki i ciągi piesze w parkach, lądowiska dla helikopterów, stanowiska dla przyczep campingowych
  • stabilizacja skarp w budownictwie drogowym, umacnianie rowów i brzegów zbiorników w budownictwie wodno-melioracyjnym

Przykłady zastosowańOpis wykonania nawierzchni EKOPLANT

Wytyczamy kształt i wyznaczamy poziom nawierzchni.

Wybieramy ziemię na głębokość, zależną od przewidzianego obciążenia nawierzchni (parkingi 25-30 cm, wjazdy do garaży 20-25 cm, drogi dojazdowe 40-45 cm).

Zakładamy obrzeża i zagęszczamy mechanicznie spód wykopu.

Wykonujemy umocnienie warstwy nośnej przez ułożenie podkładu ze żwiru, a potem warstwę podsypki piaskowej o grubości 2-3 cm.
Każdą z warstw wyrównujemy i zagęszczamy.

Układamy kraty trawnikowe Eko-Fix i wypełniamy komory podłożem (żyzna ziemia) z nasionami traw w stanie luźnym, nie zagęszczonym, powierzchnię wyrównujemy do poziomu krawędzi krat trawnikowych.

W  wyniku  zraszania  lub  opadów  atmosferycznych  powierzchnia  podłoża  obniża  się o 0,5-1,0 cm umożliwiając w tej przestrzeni swobodny rozrost traw.

W okresie kiełkowania (10-14 dni) powierzchnia z krat trawnikowych powinna być 3-5 razy w ciągu dnia zraszana. Zraszanie należy kontynuować w miarę potrzeby przez cały okres wegetacji od wiosny do jesieni.

W czasie eksploatacji nadmiernie wydłużone liście ulegają przycinaniu przez koła najeżdżających samochodów, a miejsca nie narażone na najeżdżanie (pobocza i środki stanowisk parkingowych) należy przycinać kosiarką.

1. Wypełnienie kraty trawnikowej
Ziemia ogrodowa z nasionami traw w stanie luźnym

2. Podsypka piaskowa
Piasek (0/5 do 0/6) o grubości 3 cm

3. Warstwa nośna
Żwir, piasek (0/32) o grubości 20 cm
Tłuczeń (0/45) o grubości 15 do 55 cm


©2003 EKOPLANT