Slide background
Slide background

Ogólna charakterystyka systemu EKOPLANT.

Metoda stabilizacji i utwardzania nawierzchni systemem EKOPLANT, polega na umocnieniu powierzchni gruntu przy użyciu szkieletu z wielokomorowych krat o strukturze plastra miodu wykonanych z tworzywa sztucznego, z wypełnieniem jego komór podłożem, wysiewem nasion traw lub innych roślin.

Obecnie produkowana jest krata trawnikowa Eko-Fix posiadająca sześćdziesiąt komór o przekątnej 80 mm, głębokości 50 mm i pojemności 170 cm. Kraty mocowane są między sobą zaczepami, co umożliwia tworzenie rozległych, zwartych i sztywnych zestawów, które układa się na przygotowanej zgodnie z zasadami budownictwa drogowego zagęszczonej nawierzchni.

Materiałem do produkcji krat jest PEHD (polietylen) pochodzący z recyklingu. Nawierzchnia z krat Eko-Fix charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na obciążenia. W glebie kraty nie ulegają zmianom fizycznym i chemicznym. W dowolnym czasie mogą być wydobyte w niezmienionej formie i ponownie poddane przeróbce w ramach recyklingu.

Przy budowie parkingów należy wykonać umocnienie warstwy nośnej przez ułożenie podkładu ze żwiru, jego wyrównanie i zagęszczenie przy użyciu zagęszczarki. Natomiast przy umacnianiu skarp, zagęszczenie gleby nie jest potrzebne, kraty układa się na wyrównanej powierzchni zbocza, napełnia podłożem (glebą) i obsiewa nasionami traw. Korzenie traw przerastają w krótkim czasie cienką warstwę podłoża, przytwierdzają kraty do zbocza zabezpieczając skarpę przed osuwaniem i erozją, przy czym zachowana zostaje zdolność zatrzymywania i wchłaniania opadów.

 

Zalety techniczne i ekologiczne.

- wytrzymałość na obciążenia statyczne 400 t/m,
- niewielki ciężar 5,2 kg/m,
- łatwość montażu i demontażu,
- powierzchnia przenoszenia obciążenia 75%,
- powierzchnia biologicznie czynna 88%,
- pojemność komór (170 cm) stwarzająca optymalne warunki dla wzrostu traw,
- konstrukcja umożliwiająca naturalną cyrkulację wody,
- polietylen do produkcji pochodzący z recyklingu.

 

Zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat produktu. 

Krata trawnikowa EKOPLANT